COMITETUL DIRECTOR AL UNITĂȚII

HEAD

Elena TOADER
Elena TOADERTitle Here

Elena TOADER este medic gastroenterolog și medicină internă, doctor în medicină, conferențiar și coordonator al Disciplinei de Bioetică, Universitatea de Medicină și Farmacie ” Gr.T.Popa” Iași. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității „Al.I.Cuza” Iași și a urmat cursuri postuniversitare în Etica cercetării si Management în Sănătate. Este președinta Asociației Române de Drept Medical, președinta Comisiei de Bioetică din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, membră în Comisia de Etică a Cercetării din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”. Agenda de cercetare este axată pe cercetarea medicală și etică clinică. Publicațiile științifice includ mai multe articole academice cu teme de bioetică, sociale și de medicină. Este membru în multe societăți profesionale, în cadrul cărora a desfășurat activități recunoscute de fiecare organizație profesională. Preocuparile sale recente se concentreaza pe etica clinică și etica politicilor de sănătate, cu cercetari efectuate la Centrul de Etică și Politică de Sănătate.

MEMBRI

Vasile CEPOI
Vasile CEPOI Title Here

Vasile CEPOI este în prezent președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Dr. Cepoi și-a început cariera de medic ca stagiar la Spitalul CFR Iași (1981-1984). Între 1984-1990 a fost medic de medicină generală Dispensarul Medical Deleni, județul Iași; apoi medic rezident medicină internă Spitalul Orășenesc Pașcani (1990-1994). Între 1994-1999 a fost medic specialist medicină internă cu competență în dializă Spitalul Clinic ”C.I. Parhon” Iași; 1999-2001 medic primar medicină internă Spitalul Clinic ”C.I. Parhon” Iași. Între 2001 – 2003, 2004 -2005 a fost Președinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Iași; apoi secretar de stat Ministerul Sănătății (iulie 2003 – februarie 2004); director general Casa Națională de Asigurări de Sănătate (iulie 2003 – februarie 2004); Director pentru dezvoltare și asigurarea calități serviciilor medicale la Spitalul Clinic ”C.I. Parhon” Iași (iulie 2003 – februarie 2004); director executiv al Direcției de Sănătate Publică Iași (aprilie 2009 – ianuarie 2012), secretar de stat Ministerul Sănătății (februarie – mai 2012), ministru al Sănătății (mai-octombrie 2012); Consilier de Stat al Primului Ministru (octombrie 2012 – iulie 2014), președinte al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor (iulie 2014-septembrie 2015), când CoNAS s-a reorganizat în ANMCS. A organizat numeroase conferințe pe tema calității în sistemul de sănătate și a siguranței pacientului. Este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ”Gr.T. Popa” Iași (1975-1981); în 2011 a devenit doctor în Științe Medicale – specialitatea Nefrologie – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T. Popa” Iași. În 2005 a urmat Programul de de învățământ medical la distanță în Managementul bolilor cronice – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca; 2006 – Masterat în managementul serviciilor de sănătate – Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași.

Diana BULGARU ILIESCU
Diana BULGARU ILIESCU Title Here

Diana BULGARU ILIESCU este absolventă a Facultății de Medicină, profesor universitar în cadrul disciplinei de Medicină Legală a Universității de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa din Iași, medic primar legist și Director al Institutului de Medicină Legală din Iași. Este doctor în științe medicale și deține studii masterale în domeniul bioeticii. Din 2005 este cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași, având preocupări științifice și de cercetare în domeniile violenței domestice, a statutului socio-juridic al minorului, a drepturilor pacienților din stările privative de libertate și a responsabilității și răspunderii juridice a personalului medical. Este autor/coautor a numeroase articole publicate în fluxul științific internațional de impact precum și a unor studii și monografii semnificative – cărți și capitole de carte în domeniul medicinei legale.

Daniela DAMIR
Daniela DAMIR Title Here

Daniela Liliana DAMIR este expert criminalist la Institutul de Medicină Legală din Iași, Doctor în Medicină, lector la Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași „Grigore T. Popa”. Este membru în mai multe societăți profesionale, în cadrul în cărora a efectuat activități recunoscute de fiecare organizație. A publicat o serie de lucrări în domeniul bioeticii, psihiatrie, medicină legală în prestigioase reviste și edituri. În prezent, își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în cadrul Centrului de Etică și Politici de Sănătate din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”din Iași.

Vladimir POROCH
Vladimir POROCHTitle Here

Valdimir POROCH este medic specialist în îngrijirea paliativă și coordonator al Unității de Îngrijiri Paliative de la Institutul Regional de Oncologie Iași. Predă cursul „Îngrijire paliativă” ca lector la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Gr. T. Popa „Iași. Vladimir Poroch are preocupări importante în domeniul bioeticii și a condus în calitate de director proiectul „Modelul sistemului de management etic în instituțiile de sănătate din regiunea NE – un sprijin pentru îmbunătățirea calității serviciilor pentru pacienți și a referințelor privind acreditarea CoNAS” (2015-2016); Are o diplomă post-doctorală în domeniul „Etica politicilor de sănătate” (2010-2013) și publicații relevante în acest domeniu.

Gheorghita Gh. BALAN
Gheorghita Gh. BALANTitle Here

Gheorghita Gh. BALAN este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași și al Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa din Iași. Este medic rezident gastroenterolog, doctorand și Asistent Universitar în cadrul disciplinei de Semiologie Medicală – Gastroenterologie. Este autor/coautor a numeroase lucrări în domeniile gastroenterologiei, bioeticii, dreptului medical și a răspunderii juridice a personalului medical.

Tudor-Ștefan ROTARU
Tudor-Ștefan ROTARU

Tudor-Ștefan ROTARU este psihoterapeut specialist, doctor în psihologie, șef de lucrări și membru al Disciplinei de Bioetică, Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa» Iași. Este șef de promoție al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității «Al. I. Cuza» Iași și deține o certificare post-universitară în Etica Cercetării oferită de Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Este membru în Comisia de Etică a Cercetării din cadrul Universității de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa». Preocupările în cercetare vizează relația de încredere între medic și pacient și aspecte ale interacțiunii interpersonale cu miză în sănătate. Publicațiile sale conțin articole și capitole despre încredere, aspecte psihologice ale pacienților cu diverse tulburări, studii de caz de psihoterapie. Este membru al Colegiului Psihologilor din România, Federației Române de Psihoterapie și Asociației Române de Hipnoză Clinică și Terapie Ericksoniană.