Unitatea de Bioetică UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics) a  fost înfiinţată în aprilie anul 2017 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași și are ca scop desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, în vederea dezvoltării şi promovării bioeticii din perspective interdisciplinare.

Pentru realizarea acestui scop, Unitatea de Bioetică UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics), organizează conferinţe şi seminarii ştiinţifice, elaborează şi publică articole şi studii de bioetică, drept medical, științele comunicării ca rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată.

În activităţile organizate, Unitatea de Bioetică UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics) va realiza colaborări instituțional academice din domeniul medical, al științelor socio-umaniste și juridice în plan național și internaționale, precum și cu institute de cercetare, asociații profesionale și ale pacienților din România şi din alte ţări. Aceste colaborări  au ca scop promovarea în rândul studenţilor şi al practicienilor a cunoştinţelor de etică și legislație specifice domeniului medical, care să permită o mai bună înțelegere a semnificațiilor etice, juridice și de impact social al actului medical contemporan.

De asemenea, Unitatea de Bioetică UNESCO (UNESCO Chair in Bioethics), îşi propune promovarea și vizibilitatea Bioeticii academice ieșene și naționale, în conexiune și în acord cu  tendințele și direcțiile Bioeticii la nivel mondial, prin integrarea activităților desfășurate în circuitul International Network of the UNESCO Chair in Bioethics care în prezent are 164 Unități de Bioetică în întreaga lume. În acest sens, Unitatea de Bioetică UNESCO va sprijini crearea de grupuri interdisciplinare pentru discutarea și rezolvarea problemelor actuale ale bioeticii și eticii aplicate, precum și însuşirea unei culturi etice și  juridice necesară și adecvată pentru practica medicală, la un nivel care să permită performanță profesională în mod competent și responsabil.